Pawilon Handlowy

Zestawienie powierzchni pawilonu na osiedlu "WRZOSOWA DOLINA", Warszawa - Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego:

Pawilon BDZIAŁKA
powierzchnia
DOM
powierzchnia
CAŁKOWITA
Powierzchnia Użytkowa /PU/
OGÓŁEM PUParterPiętro
  800 m2 246 m2 197,3 m2 90,53 m2 106,77 m2

PLAN OSIEDLA "WRZOSOWA DOLINA" W-WA DAWIDY BANKOWE: